A pályázatról

Interjú a Maxi Rádióban

2018.06.01

A Társalgó két vendége Hatala Éva és Varnyú Rita, az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai voltak.

A rádióműsor a következő linken tekinthető meg:

Disszemináció

2017. 11. 21.


November 21-én délután két nyertes pályázó gyöngyösi iskolával közösen tartottuk meg a környék iskolái számára az Erasmus+ pályázatról, a három iskola projektjeiről, és természetesen a mobilitásokról szóló beszámolóinkat.

A három disszemináló iskola a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola és az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola volt.

A rendezvényre a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában került sor. A rendezvényen mintegy negyven fő vett részt, sok gyöngyösi iskola, és gyöngyös környéki települések iskoláinak pedagógusai voltak kíváncsiak a beszámolóinkra.

A délutánt Oroszi Hajnalka, az Egressy Béni Általános Iskola angol munkaközösségének vezetője nyitotta meg. Hasznos tanácsokkal látta el az érdeklődőket a pályázatírás menetéről, feladatairól.

Ezt követően az idei nyertes pályázók számoltak be a saját projektjük eredményeiről. A mi iskolánk pályázati koordinátora, Hatala Éva, hasznos tanácsokkal igyekezett ellátni a jelenlévő kis iskolák angol tanárait, meggyőzve őket, hogy egyedüli angol szakosként is lehet jó csapatot toborozni és sikeres projektet létrehozni.

A beszámolók utáni szünetben az előadó iskolák vendégül látták a jelenlévőket, és kötetlen beszélgetés közben folytatták az élménybeszámolót.

A rendezvény második felében a három iskola Erasmus+ pályázatban résztvevői workshopra invitálták a vendég pedagógusokat.  A kollégák kedvükre válogathattak a különböző mobilitásokról hazahozott feladatok közül, és ki-ki hazavihette a neki tetszőket. A pályázatokban résztvevők készséggel magyarázták el a megosztandó jó gyakorlatok előnyeit, megvalósításukkal kapcsolatos tapasztalataikat. 

Nevelési értekezlet

2017. 10. 27.

,Az októberi nevelési értekezletünk teljes egészében az iskola Erasmus+ projektjéről szólt.

Először Hatala Éva tartott egy prezentációval összekötött rövid előadást magáról a pályázatról, a projekt létrejöttéről és céljairól.

Ezt követően Kovács Judit kolléganő vicces animációkkal fűszerezett diavetítés keretén belül számolt be a négy résztvevő utazási élményeiről, az Angliában töltött időről.

A szünet után kezdődött az értekezlet módszertani része. A projekt résztvevői olyan, a külföldi továbbképzésen tanult feladattípusokat és tanulásszervezési módokat mutattak be a kollégáknak, melyek az angolon  kívül sok más tantárgy tanításában is bevethetők. A hozott technikákat mindannyian egy-egy alsós, vagy felsős tantárgy tematikájának megfelelően alakították át. A többi kolléga ilyenkor diákká változott, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg a feladattípusok hatékonyságát. Mindenki nagyon jól szórakozott, némelyik feladatot alig akarták abbahagyni a tanárok. Törtük a fejünket, hogy az egyes módszereket mely egyéb tananyagok tanításakor lehetne eredményesen alkalmazni. Hasznosan és élvezetesen telt el a délelőtt.

Éva egyéni beszámolója a pályázat után:

Judit beszámolója

Megnyertük!!!!

A 2017. februárjában az iskolánk Erasmus+ KA1-es pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítványhoz.

Örömmel tudatjuk, hogy pályázatunk támogatást kapott. Ennek köszönhetően a nyáron 4 pedagógus fog részt venni különböző tanártovábbképzéseken az Egyesült Királyságban. 

Varnyú Rita drámapedagógiai kurzuson vesz majd részt.

Pádár Miklósné és Kovács Judit angol nyelvtanfolyamon fejlesztheti tovább a nyelvtudását.

Hatala Éva tanárnő kreatív nyelvtanítási módszereket fog tanulni.

A tanfolyamokon tanultakkal szeretnénk az iskola módszertani kultúráját és nemzetközi arculatát gazdagítani.Az első feladatok

Atkár, 2017. jónius 29. 

Bár nem így terveztük, de úgy alakult, hogy Rita drámapedagógiai kurzusára egyedül fog utazni 2017. július 30-án. A két hét alatt sok érdekes a tanórákon használható pedagógiai játékokkal fog megismerkedni. 

Mi hárman (Éva, Ági és én) pedig váltani fogjuk őt 2017. augusztus 13-án. 

Természetesen mindannyian regisztráltunk, kitöltöttünk, megkötöttünk és megvettünk mindent, ami az utazáshoz szükséges. 

Éva ki sem látszik a koordinátori feladataiból. Folyamatosan dokumentumokkal, kitöltendő űrlapokkal és egyéb a pályázathoz szükséges anyaggal lát el bennünket.

Ági érdekes bemutató órát tartott az Egyesült Királyság történetéről.

Hárman aktív angol tanulásba kezdtünk és Éva angol óráin próbálunk minél több információt elraktározni (több kevesebb sikerrel).

Ági és én hivatalból, Rita önszorgalomból tesztet töltöttünk ki, ami a tanfolyam előtti tudásunkat méri. Reméljük a két hét elteltével jobban és gyorsabban fog menni.

A projekt összefoglalója


Az Atkári Petőfi Sándor Általános Iskola egy 147 tanulóval rendelkező, 14 saját pedagógust foglalkoztató, állami fenntartású intézmény. Az osztályok összetétele heterogén, nagy különbségek mutatkoznak a gyerekek tanulási képessége és a tanuláshoz való viszonya terén. Az utóbbi évek tendenciája azonban azt mutatja, hogy, gyakran a családi háttér zaklatottsága miatt, egyre több tanulónk küzd koncentrációs zavarokkal és egyéb tanulási nehézségekkel. Ezeknél a gyerekeknél, illetve a többségében ilyen tanulókat tömörítő osztályokban, a hagyományos tanítási módszerek nem eredményesek. Tapasztalatunk szerint azonban a gyerekek fantáziájára és kreativitására alapozó, őket változatos tevékenységekre sarkalló módszerek mellett a monotóniát kevésbé tűrő, frontális oktatás mellett nehezen tanuló gyerekek esetében is sikert érhetünk el. Az iskola azon tanárai, akik a munkatársak közül a legszélesebb körben alkalmaztak ilyen módszereket, gyakran a művészetek eszközein keresztül érték el a céljukat. Kézenfekvő volt tehát, hogy iskolánk arculatát továbbra is ebbe az irányba alakítsuk.

A megvalósítandó projekt célja, hogy minél több kreatív, a gyerekeket ösztönző munkaformával, tanulásszervezési móddal és konkrét feladattípussal ismerkedjünk meg, amelyekkel az egész iskolában növelhetjük a gyerekek tanulási kedvét, fokozhatjuk a tanulásba vetett energiáját.

A megvalósítást két egymást követő pályázati évben képzeljük el. Mivel a projektben való részvételre alkalmasnak talált négy pedagógus közül ketten még nem állnak olyan nyelvi szinten, hogy maximálisan profitálhassanak egy módszertani kurzuson való részvételből, ők ebben a pályázati évben nyelvtanfolyamra jelentkeztek. Egyiküknek eltökélt szándéka, hogy a 2018-as pályázati évben művészetpedagógiai tanfolyamon vegyen részt. Az itt tanult módszerek közül az egész alsós munkaközösség válogathatna, de egyes elemeit a felsős szaktanárok is használhatnák. Ő évek óta sikeresen vezeti iskolánk rajzszakköreit, hat alkalommal tartott nyári alkotó tábort az atkári gyerekeknek, ebben a tanévben pedig komplex tehetséggondozó műhelyt működtet. A történelem oktatásában előszeretettel használ képzőművészeti és drámapedagógiai módszereket.

A másik nyelvtanfolyamra delegált kolléga a matematika-fizika tantárgyak oktatásának szeretne új lendületet adni kreatív, akár a művészeti eszközöket is alkalmazó új módszerekkel. Ezenkívül szeretne minél nagyobb jártasságra szert tenni az interaktív tábla és egyéb, oktatási célra használt modern technológiák használatában, hogy ezeket a módszereket majd megoszthassa iskolánk többi szaktanárával. Módszertani kurzusra viszont ő is csak a következő pályázati évben, nyelvtudásának intenzív fejlesztése után kíván jelentkezni.

A harmadik résztvevőt drámapedagógiai továbbképzésre delegáltuk. Ez a képzés összhangban van a tanárnő szakmai gyakorlatával és hátterével, hiszen iskolánkban már második éve vezeti a színjátszó kört. Korábbi munkahelyén, a gyöngyösi Waldorf Iskolában megszokta, hogy a komplex művészeti nevelés eszközeivel éri el tanítási céljait, ebből a gyakorlatból sok elemet átvett az atkári iskolában is. Drámapedagógiai eszköztárának kibővítése az egész iskola pedagógiai gyakorlatát felfrissíthetné.

Az utolsó résztvevő iskolánk egyetlen angol szakos tanára, aki angoltanároknak szóló kreatív módszertani kurzusra jelentkezett. Iskolánk összes évfolyamán tanít, emellett hosszas tapasztalattal rendelkezik az óvodás korosztály angol tanításában is. Zenei hátterében fő szerepet játszik a hegedű, a zenekari játék és az énekkar. A zenét, a ritmust és a dramatizálás eszközeit igyekszik a nyelvtanítás valamennyi szakaszában felhasználni. A kurzuson elsajátított újabb kreatív módszerek megkönnyítenék a tanórai differenciálást, előtérbe helyeznék a gyerekek nyelvi igényeit és kidomborítanák a nyelvtanítás kommunikatív jellegét. A tanultakat a kollégák a saját tantárgyukhoz tudnák adaptálni.

A 12 hónap terjedelmű projekt egy előkészítő szakaszból, a tanulmányutak kivitelezéséből és a pályázati eredmények nyomon követéséből áll.

Hatására fejlődne a résztvevők nyelvtudása, pragmatikusabbá válna a nyelvoktatás, de a kreatív módszerek terjesztése az összes tantárgy módszertani megújulásához vezetne. Diákjaink az új módszerek és a tanári példa hatására érdeklődőbbekké válnának. Erősödne az együttműködés a tanárok és a munkaközösségek között. Partnerkapcsolati lehetőségekhez juthatnánk, mely erősítené iskolánk nemzetközi arculatát. A projekt megvalósulása és szélesebb körben való közzététele növelné iskolánk hírnevét.


Project summary

The Primary School of Atkár is a small, state funded school with fourteen full time teachers and 147 students aged 6 to 14. Students learn in eight different grades. All classes are diverse, comprising students with varying abilities and different attitudes towardsThe Primary School of Atkár is a small, state funded school with fourteen full time teachers and 147 students aged 6 to 14. Students learn in eight different grades. All classes are diverse, comprising students with varying abilities and different attitudes towards learning. Apparently due to family problems, the number of children suffering from attention deficit disorder and other learning disorders is increasing. In classes where the majority of students have similar problems, traditional teaching methods tend to have little effect. However, according to our experience, children resisting the monotony of traditional whole class activities can be successfully taught by utilizing methods based on children's imagination and creativity. Teachers who have exploited most such methods in our school have often turned to the arts as a source of inspiration. In terms the project outlined below, it is for us self-evident that we should attempt to shape our methodology along these lines.

The purpose of our project is to acquire inspiring teaching strategies, new and meaningful ways of organizing classroom work, and other proven practices that may boost students' motivation and efforts.
We plan to accomplish our objectives over a period of two years, in two successive projects. Two of our four participating teachers intend to improve their command of English before they apply for a course in methodology. One of them wants to study the methodology of teaching Arts, but not before in 2018, within a new Erasmus+ project. In this year's project she would like to take part in a language course. She has long experience in teaching Arts, and combining Arts with History, her other school subject.
The second participant is also applying for a language course this year, and will try to take part in a course in the methodology of Mathematics the following year. Apart from refreshing her teaching strategies, she would also like to focus on the learning opportunities offered by the interactive white board and other classroom technologies.
Our third applicant has chosen a course in drama-based pedagogy. She runs the drama class in our school and, as a result of her previous experience within Waldorf Education, she uses the tools of different art types to achieve her pedagogical aims. Her further engagement in drama-based teaching methods would help our staff adopt a more cross curricular approach.
The fourth participant in the project is the only teacher of English in our school. She is applying for a course in creative methodology for teachers of English. In addition to teaching in all grades in the school, she has had English lessons for nursery school children for many years. Her favourite art form is music; she plays the violin, and has played in orchestras and sung in choirs. She uses music, rhythm and dramatization at all levels in the English classroom. Acquiring new creative methods would help the process of differentiation and make the English lessons more communicative. The new practices could be adapted by her colleagues to suit their respective subjects.
This is a project of twelve moths' duration and it consists of three main stages: an introductory stage with preparations for our planned studies abroad; the courses; and a follow-up stage where assessment and distribution of results take place.
The impacts of the project would be positive and diverse. Participants could improve their English, language teaching would become more pragmatic and enjoyable, and distribution of new methods would even lead to a thriving methodological conversation between colleagues. This would result in a stronger cooperation between individual teachers and professional work groups. The school might be able to build partnerships with other European schools, and this would strengthen its international orientation. Publishing the project's achievements would reinforce our school's good reputation.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el